ARTYKUŁ SPONSOROWANY, Zdrowie, Medycyna

Dzisiejsza psychologia- kiedy warto udać się po pomoc?

Jak rozumie się samo przez się psychologia to nauka, jaka zajmuje się sprawami człowieka, jego postrzegania świata, jego odczuciami i myślami. Naturalnie jest to taka dyscyplina wiedzy, jaka powstała po to, żeby jeszcze o wiele bardziej zapoznać przyrodę ludzką od kwestii innej aniżeli biologiczna. Nie ulega również wątpliwości, że każdy psycholog to ktoś, kogo obowiązkiem jest niesienie wsparcia innym ludziom.

Człowiek ten pracując ma do spełnienia swego typu misję. Co więcej, coraz to częściej staje się tak, iż to właśnie psycholog czy również psychoterapeuta, a nie przewodnik duchowy, staje się mistrzem człowieka, jaki boryka się z niepewnością, lekami lub też innymi przeszkodami natury nawet nie tyle psychologicznej, co etycznej czy moralnej. Dzieje się tak, albowiem we obecnym świecie zauważyć wolno wyraźne odejście od duchowości.

Rzecz jasna spostrzeganej jako praktyka religijna. W tym kontekście można jednak dojść do wniosku, że mamy w aktualnych czasach do czynienia ze swego rodzaju paradoksem. Wszystko wobec tego, że psychologia nie bazuje już tylko oraz wyłącznie na dowodach naukowych lub pracach takich pionierów psychoanalizy jak chociażby Zygmunt Freud, jednak rozpoczyna czerpać też z dorobku całej cywilizacji ludzkiej, w tym również z dorobku kultur Dalekiego Wschodu, z ich systemów moralno-etycznych czy też nawet z wierzeń – wypróbuj terapeuta radom. Nikogo nie zdumiewa więc już fakt, iż psycholog poleca swojemu pacjentowi oddawać się codziennej medytacji, żyć w zgodzie z naturą czy relaksować się w czasie uprawiania reprezentatywnej dla kultury Indii formy medytacji w ruchu, jaką jest joga.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY